Aktualności

26-11-2015|Informator, Inwestycje|

Miasto zmienia wygląd.

 W miesiącach od kwietnia do września wykonano szereg prac na terenie naszego miasta.

Położono nowy asfalt na ulicy Brzozowej, Ogrodowej, parkingu przy budynku CKPiT w Poniatowej oraz drodze dojazdowej do OSP w Poniatowej. Położony został nowy chodnik z wydzieloną ścieżką rowerową od ulicy Spacerowej do ulicy Nałęczowskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przebrukowano zniszczone i pofałdowane chodniki na terenie parku miejskiego i w okolicy przychodni, przy ulicach Brzozowej, Młodzieżowej, Bema oraz Placu Konstytucji 3-go Maja. Wykonano nowy chodnik i przebudowano schody prowadzące do Szkoły Podstawowej w Poniatowej. We wrześniu rozpoczęła się budowa chodnika na ulicy Kraczewickiej w partnerstwie z Powiatem Opolskim.

Lifting przeszedł mostek przy zalewie miejskim, a także mostek za dużym stawem. Uporządkowano teren wokół stawów umieszczając tam nowe ławki i kosze na śmieci. Wyremontowano starą fontannę na terenie parku miejskiego, która zmieniła swoje przeznaczenie, ale jako kwietnik prezentuje się wyjątkowo pięknie.

Przy wielu pracach wykonanych na terenie naszego miasta uczestniczyli więźniowie z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim świadczący swoją pracę nieodpłatnie, za co Kierownictwu Zakładu składamy szczególne podziękowania.