PROW 2014-2020
Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację nowej inwestycji drogowej.

Burmistrz Poniatowej podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003,00 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Kwota dofinansowania to 1 075 573,00 zł. Całkowita wartość projektu wraz z kosztorysem inwestorskim to 1 690 355,52 zł

 


Na budowę drogi łączącej Wólkę Łubkowską z Niezabitowem mieszkańcy Gminy Poniatowa czekali od wielu lat.

W ramach zadania,  istniejące drogi gruntowe nr 108045L oraz 108046 L  zostały pokryte na odcinku ok. 2,7 km nową nawierzchnią asfaltową. Jezdnia została poszerzona do szerokości 5 m, wykonano także zjazdy do działek sąsiadujących z projektowaną drogą.

Partnerem projektu Gminy Poniatowa jest firma Nordex Polska Sp. z o.o., która prowadzi prace projektowe i zamierza wybudować elektrownię wiatrową w pobliżu tej drogi. W ramach umowy spółka zobligowała się przekazać na budowę w/w dróg 100 000,00 zł. Cała wartość inwestycji wyniesie 2 092 521,93 zł. z czego 50 % kosztów zostanie sfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.