Władze

Burmistrz – Zygmunt Wyroślak

Zastępca Burmistrza – Krystyna Sołdek

 

RADA MIEJSKA:

Przewodniczący Rady Miejskiej – Eugeniusz Chyła
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej –  Tomasz Pyda
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Bożena Szwed

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji – Karol Sołdek
Joanna Mazur
Dariusz Grzeszczyk
Łukasz Król
Seweryn Świątek

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ DO SPRAW RODZINY
Przewodnicząca Komisji – Bożena Szwed
Konrad Gołębiowski
Jadwiga Kustra
Krystyna Sadowska
Grzegorz Zburzyński

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW
Przewodniczący Komisji – Seweryn Świątek
Joanna Mazur
Jadwiga Kustra
Tomasz Pyda
Karol Sołdek

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodnicząca Komisji – Krystyna Sadowska
Małgorzata Czarnecka
Dariusz Grzeszczyk

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, HANDLU I USŁUG
Przewodniczący Komisji – Dariusz Grzeszczyk
Marek Frąckiewicz
Małgorzata Czarnecka
Eugeniusz Chyła
Konrad Gołębiowski
Łukasz Król
Grzegorz Zburzyński

KOMISJA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Przewodniczący Komisji – Marek Frąckiewicz
Tomasz Pyda
Eugeniusz Chyła
Wojciech Kędziora
Bożena Szwed