Aktualności

1801, 2019

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeznaczonych do wykonania w 2019 r.

KLIK

Czytaj dalej

1801, 2019

Protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

KLIK

Czytaj dalej

1801, 2019

Ostrzeżenie

Czytaj dalej

1701, 2019

Rozpoczęta została rekrutacja do projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

zał nr 1 Formularz zgłoszeniowy

zalacznik_nr_2_oswiadczenie_dot_spelniania_przynaleznosci_do_grup

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_dot_spelniania_przynaleznosci_do_grup

zalacznik_nr_4_deklaracja_uczestnictwa

Załącznik nr 5 do Deklaracja RODO

Czytaj dalej

1701, 2019

Zasady segregacji odpadów

Czytaj dalej

1701, 2019

Harmonogram odbioru odpadów na terenie MIASTA PONIATOWA

Czytaj dalej

1601, 2019

Terminy zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

 

Czytaj dalej

1601, 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej

informuje, że:
od 2 stycznia 2019 roku w budynku Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 15 (parter), przyjmują w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:

w II i IV środę miesiąca – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;

w II i IV piątek […]

Czytaj dalej

1501, 2019

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę, przyjaciół i pracowników niełatwo znaleźć słowa otuchy. Składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Pokój Jego duszy.

Z poważaniem,

Paweł Karczmarczyk […]

Czytaj dalej

901, 2019

Protokół

Protokół z przeprowadzonego ogłoszenia w sprawie wyłonienia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2019 r. KLIK

Czytaj dalej