Aktualności

26-11-2015|Informator, Inwestycje|

Budowa drogi łączącej Wólkę Łubkowską z Niezabitowem.

Na budowę drogi łączącej Wólkę Łubkowską z Niezabitowem mieszkańcy Gminy Poniatowa czekali od wielu lat.

W ramach zadania,  istniejące drogi gruntowe nr 108045L oraz 108046 L  zostały pokryte na odcinku ok. 2,7 km nową nawierzchnią asfaltową. Jezdnia została poszerzona do szerokości 5 m, wykonano także zjazdy do działek sąsiadujących z projektowaną drogą.

Partnerem projektu Gminy Poniatowa jest firma Nordex Polska Sp. z o.o., która prowadzi prace projektowe i zamierza wybudować elektrownię wiatrową w pobliżu tej drogi. W ramach umowy spółka zobligowała się przekazać na budowę w/w dróg 100 000,00 zł. Cała wartość inwestycji wyniesie 2 092 521,93 zł. z czego 50 % kosztów zostanie sfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.