Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w rankingu złożonych 132 projektów i otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 385 624,56 zł. Całkowita wartość zadania to 9 921 124,56 zł. Projektem termomodernizacji zostaną objęte następujące budynki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej, Centrum Kultury Promocji i Turystyki (nowa część).  Gmina Poniatowa dostosuje wszystkie budynki z własnych środków do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Budynek Szkoły będzie pierwszym z 6 budynków ujętych w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa”.

Wartość inwestycji to: 2 376 112,00 zł.

Zakres prac obejmie m.in. docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i auli, izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, częściową wymianę stolarki, w tym okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników higrosterowalnych, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty uzupełniające, instalację odgromową, przebudowę urządzeń technicznych instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowych rurociągów  i ich izolację wraz z montażem, przebudowę urządzeń instalacji c.w.u. oraz przebudowę instalacji elektrycznej w węźle ciepłym.