Od 3 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Poniatowa trwają szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców. W ciągu pierwszych 8 tygodni przeszkolonych zostanie 50 osób, w 5 grupach po 10 osób.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali materiały promocyjne tj. teczki z notesem, długopisy oraz pendrive. Szkolenia dla każdej z grup odbywają się raz w tygodniu przez 3 h w budynku Gimnazjum w Poniatowej.

Osoby uczestniczące w mikroprojekcie zostaną przeszkolone z dwóch modułów tematycznych: „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Termin ostatnich zajęć dla pierwszej tury przypada na koniec stycznia 2019 r.

Już od początku lutego rozpoczną się zajęcia dla kolejnych 50 osób, które odbędą się nie tylko w Poniatowej, ale również w Kraczewicach Prywatnych oraz Niezabitowie.

 

 

 


 

 

 


 

 


 

SPOTKANIE II

 


 

spotkanie 1

 


 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Poniatowa na spotkania informacyjno-promocyjne dot. realizacji mikroprojektu „Cyfrowa Gmina Poniatowa”.

Spotkania  odbędą się:

14 października 2018 r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1,  o godz. 15:00,

26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Prywatnych, o godz. 15:00,

09 listopada 2018 r. w Centrum Integracji Rodzin w Niezabitowie, o godz. 16:00.

W trakcie spotkań wyjaśnimy czym jest projekt „Cyfrowa Gmina Poniatowa”, dla kogo jest przeznaczony oraz jak przystąpić do rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 


Z przyjemnością informujemy, że Gmina Poniatowa przystąpiła do realizacji  mikroprojektu pn.: „Cyfrowa Gmina Poniatowa”, w ramach którego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie naszej gminy. 

Ze szkoleń w postaci 24 godzin zajęć będzie mogło skorzystać 100 osób.

Osoby zainteresowane mogą składać zamieszczone poniżej dokumenty rekrutacyjne osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub w pokoju 204, II piętro. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 81 820 48 36 (wew.42).

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń !

Poniżej znajdą Państwo regulamin przystąpienia do konkursu oraz niezbędne załączniki, w tym formularz zgłoszeniowy.

 

Regulamin

zał.1 formularz zgłoszeniowy

zał.2 deklaracja uczestnictwa

zał. 3 oświadczenie

zał.4 zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

zał.5 zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 


 

 


CYFROWA GMINA PONIATOWA 

W ubiegły piątek Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak z Panią skarbnik Anna Rutą podpisali umowę na dofinansowanie projektu grantowego pn. „Cyfrowa  Gmina Poniatowa”. Projekt jest finansowany w 100 % z środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a  całkowity koszt realizacji mikroprojektu wynosi 56 000,00 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym z e-usług, poprzez naukę obsługi komputera i Internetu.  Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Poniatowa, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach projektu od grudnia 2018 r do marca 2019 r.  zostanie przeszkolonych 100 osób. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Poniatowej, pod numerem telefonu 81 820 48 36 wew. 42.