Cyfrowa Gmina

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”!

Konieczność realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, wynika z potrzeb mieszkańców Gminy Poniatowa, którzy są zainteresowani elektronizacją usług publicznych, a co się z tym wiąże szybkim i skutecznym „załatwianiem” spraw urzędowych. Mieszkańcy oczekują możliwości realizacji swoich potrzeb, nie tylko w czasie otwarcia urzędu, liczą także na minimalizację czasu stania w kolejkach, zbytecznych wizyt urzędowych.

W celu uruchomienia e-usług dla mieszkańców konieczny jest m.in.: zakup i wdrożenie dedykowanych systemów do zdalnej obsługi mieszkańców, zakup sprzętu informatycznego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, dostosowanie i integracja aktualnie eksploatowanych systemów w zakresie umożliwiającym świadczenie e-usług. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” oraz otrzymane wsparcie finansowe, w wysokości 420 240,00 zł, pozwoli naszemu samorządowi zrealizować te potrzeby. Projekt zostanie ukończony do III kwartału 2023 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej, odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Miło nam Państwa poinformować, że projekt Gminy Poniatowa pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 189 039,00 zł !

Projekt ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do sprzętu komputerowego, zwłaszcza na terenach popegeerowskich, poprzez wyrównanie szans w dostępie do cyfrowej edukacji.

W ramach operacji zaplanowano zakup 61 sztuk  laptopów  z oprogramowaniem, dla rodzin z terenu naszej gminy, które zgłosiły chęć udziału w projekcie oraz przeszły pozytywną ocenę formalną.

Mamy nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie i problemów wynikających z braku na rynku sprzętu elektronicznego, jeszcze w tym roku uda się nam zakupić dla Państwa komputery. Po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury przetargowej i dostawie laptopów, zostaną one przekazane przez Gminę Poniatowa dzieciom i młodzieży na własność.

Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie można uzyskać  w Wydziale Promocji  i Obsługi Interesanta, pok. 204 oraz pod nr telefonu 81 820 48 36 wew. 16 lub 42.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Zdalna Szkoła +

Gmina Poniatowa przekazała laptopy do szkół

01.09.2020r.

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Poniatowej nastąpiło przekazanie dyrektorom/przedstawicielom szkół z terenu Gminy Poniatowa, 44 sztuk laptopów w zestawie ze słuchawkami oraz myszkami, które otrzymają uczniowie z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu Zdalna Szkoła +.


Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 tysięcy złotych z programu Zdalna Szkoła + na zakup sprzętu komputerowego. Zakupionych zostało 44 laptopów w zestawie ze słuchawkami oraz myszkami, które otrzymają  uczniowie z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci.

Zdalna Szkoła + to kolejny po Zdalnej Szkole program, do którego przystąpiła Gmina Poniatowa. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego  niezbędnego do wsparcia zdalnego kształcenia.


Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Poniatowa przekazała laptopy do szkół

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Poniatowej nastąpiło przekazanie dyrektorom/przedstawicielom szkół z terenu Gminy Poniatowa, 30 sztuk laptopów oraz akcesoriów komputerowych zakupionych w ramach projektu #ZdalnaSzkoła.


Komputery dla uczniów dotarły do Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Poniatowej dotarł zakupiony sprzęt zakupiony w ramach programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na który Gmina otrzymała 70 000 zł.

Program został uruchomiony w celu pomocy uczniom, którzy z powodu ograniczonego dostępu do sprzętu komputerowego, nie mogą uczestniczyć w prowadzonych online zajęciach edukacyjnych. Zakupione komputery zostaną przekazane do szkół, a następnie będą rozdysponowane dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Korzystanie z komputerów oraz laptopów przez szkoły w celach edukacyjnych będzie się odbywać w okresie epidemii, jak i po jej zakończeniu.


Gmina Poniatowa otrzymała 70 000 zł w ramach programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Gmina Poniatowa otrzymała 70 000 zł w ramach programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Program został uruchomiony w celu pomocy uczniom, którzy z powodu ograniczonego dostępu do sprzętu komputerowego, nie mogą uczestniczyć w prowadzonych online zajęciach edukacyjnych. Zakupione komputery zostaną przekazane do szkół, a następnie będą rozdysponowane dla najbardziej potrzebujących uczniów.
Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił także wesprzeć uczniów w regionie i przekazać im sprzęt umożliwiający zdalne nauczanie. Nasza Gmina otrzymała 10 tabletów wraz z dostępem do Internetu, których wartość wynosi 8 892,90 zł.
Korzystanie z komputerów oraz laptopów przez szkoły w celach edukacyjnych będzie się odbywać w okresie epidemii, jak i po jej zakończeniu.


Cyfrowa Gmina Poniatowa
Od 3 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Poniatowa trwają szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców. W ciągu pierwszych 8 tygodni przeszkolonych zostanie 50 osób, w 5 grupach po 10 osób.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali materiały promocyjne tj. teczki z notesem, długopisy oraz pendrive. Szkolenia dla każdej z grup odbywają się raz w tygodniu przez 3 h w budynku Gimnazjum w Poniatowej.

Osoby uczestniczące w mikroprojekcie zostaną przeszkolone z dwóch modułów tematycznych: „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Termin ostatnich zajęć dla pierwszej tury przypada na koniec stycznia 2019 r.

Już od początku lutego rozpoczną się zajęcia dla kolejnych 50 osób, które odbędą się nie tylko w Poniatowej, ale również w Kraczewicach Prywatnych oraz Niezabitowie.
SPOTKANIE II


spotkanie 1


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Poniatowa na spotkania informacyjno-promocyjne dot. realizacji mikroprojektu „Cyfrowa Gmina Poniatowa”.

Spotkania  odbędą się:

14 października 2018 r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1,  o godz. 15:00,

26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Prywatnych, o godz. 15:00,

09 listopada 2018 r. w Centrum Integracji Rodzin w Niezabitowie, o godz. 16:00.

W trakcie spotkań wyjaśnimy czym jest projekt „Cyfrowa Gmina Poniatowa”, dla kogo jest przeznaczony oraz jak przystąpić do rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy !


Z przyjemnością informujemy, że Gmina Poniatowa przystąpiła do realizacji  mikroprojektu pn.: „Cyfrowa Gmina Poniatowa”, w ramach którego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie naszej gminy. 

Ze szkoleń w postaci 24 godzin zajęć będzie mogło skorzystać 100 osób.

Osoby zainteresowane mogą składać zamieszczone poniżej dokumenty rekrutacyjne osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub w pokoju 204, II piętro. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 81 820 48 36 (wew.42).

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń !

Poniżej znajdą Państwo regulamin przystąpienia do konkursu oraz niezbędne załączniki, w tym formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

zał.1 formularz zgłoszeniowy

zał.2 deklaracja uczestnictwa

zał. 3 oświadczenie

zał.4 zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

zał.5 zgoda na rozpowszechnianie wizerunkuCYFROWA GMINA PONIATOWA 

W ubiegły piątek Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak z Panią skarbnik Anna Rutą podpisali umowę na dofinansowanie projektu grantowego pn. „Cyfrowa  Gmina Poniatowa”. Projekt jest finansowany w 100 % z środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a  całkowity koszt realizacji mikroprojektu wynosi 56 000,00 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym z e-usług, poprzez naukę obsługi komputera i Internetu.  Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Poniatowa, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach projektu od grudnia 2018 r do marca 2019 r.  zostanie przeszkolonych 100 osób. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Poniatowej, pod numerem telefonu 81 820 48 36 wew. 42.