Pracownicy

  • Sekretarz Gminy – Witold Szwajgier – Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Wydział Organizacyjny

Jolanta Dacka – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Jadwiga Grzeszczyk – Specjalista ds. kadr
Magdalena Kowalska – Kancelista ds. obsługi kancelaryjnej
Kinga Świrydo – Pomoc administracyjna ds. obsługi sekretariatu
Izabela Józefacka – Pomoc administracyjna ds. obsługi POI
Monika Pluta – Pomoc administracyjna
Barbara Opoka – Pomoc administracyjna
Karolina Bartuzi – Podinspektor ds. organizacyjnych
Jerzy Bartkowiak – Informatyk, administrator sieci komputerowej
Arkadiusz Pawełkiewicz – Informatyk, administrator systemów informatycznych

  • Skarbnik Gminy – Anna Ruta – Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego

Wydział Finansowo – Budżetowy

Katarzyna Solis – Główny Księgowy
Magdalena Dróżdż – Inspektor ds. księgowości wydzielonej części budżetu
Anna Długosz – Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat
Agnieszka Pyda – Inspektor ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej
Mariola Piorun – Inspektor ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej
Ewa Pokraka – Inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami
Lidia Pyta – Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Dorota Górecka – Referent ds. księgowości budżetowej i płac
Iwona Kobiałka – Pomoc administracyjna ds. księgowości podatkowej i opłat

  • Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz USC

Małgorzata Pietroń – Kierownik Wydziału, Kierownik USC
Monika Młyniec – Zastępca Kierownika USC, Inspektor ds. ewidencji ludności
Dominik Molesta – Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej i ochrony p.poż, Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony Informacji Niejawnych
Hanna Piątek – Podinspektor ds. dowodów osobistych
Renata Orzeł – Pomoc administracyjna

  • Wydział Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej

Beata Gałek – Kierownik Wydziału
Grzegorz Lenartowicz – Zastępca Kierownika Wydziału
Halina Pyszczak – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Małgorzata Stojak-Banach – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Krzysztof Zubrzycki – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Adriana Wróblewska-Lichota – Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych
Justyna Kuś – Referent ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych
Grzegorz Mróz – Pomoc administracyjna

  • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Justyna Kwiatkowska – Kierownik Wydziału
Grzegorz Wojnicki – Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ochrony środowiska
Sergiusz Hacia – Podinspektor ds. nadzoru i eksploatacji urządzeń komunalnych i dróg
Edyta Wąsik – Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i dodatków mieszkaniowych

  • Wydział Promocji i Obsługi Inwestora

Marzena Wójtowicz – Kierownik Wydziału
Inga Marczyńska – Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Katarzyna Rymanowska-Kuzioła – Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego