Zamówienia

Zamówienia


Ogłoszenie Burmistrza Poniatowej o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&action=details&document_id=2036466