strona główna | poniedziałek 19 Marzec 14:43| | Wysoki kontrast | PL | ENG
 • A A A
 • 1302, 2018

  Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

  13-02-2018|

  W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę […]

  1001, 2018

  Umowa na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki podpisana !

  10-01-2018|

  W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Gminy Pani Anny Ruty podpisał umowę na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki.

  Całkowita wartość inwestycji to: 1 133 233, 77 zł

  2111, 2017

  Rewitalizacja zieleni na terenie Parku Miejskiego w Poniatowej

  21-11-2017|

  Nowy wizerunek zyskał skwer przy Parku Miejskim w Poniatowej, przy ulicy 11-go Listopada. W ramach rewitalizacji posadzono nowe gatunki zieleni parkowej tworzące podszycie parku m.in.: berberys czerwony, berberys żółty, hortensja biała oraz berberys czerwony niskopienny.

  W […]

  2111, 2017

  Kolejny sukces Gminy Poniatowa!

  21-11-2017|

  Sukces Gminy Poniatowa!

  Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w […]

  2011, 2017

  Trwają przebudowy dróg gminnych

  20-11-2017|

  Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonawcy robót zapewniają, że przebudowy dróg gminnych zakończone zostaną w terminie. Na chwilę obecną zakończona została:

  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka

  Łubkowska o długości 700 m.b. Wykonano korytowanie, podbudowę […]