strona główna | poniedziałek 16 Lipiec 14:26| | Wysoki kontrast | PL | ENG
 • A A A
 • 207, 2018

  Kolejny sukces Gminy Poniatowa – projekt pn. „Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu” otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie ponad 1 mln zł!

  02-07-2018|

  Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Poniatowa- Kraina zdrowego oddechu”, uzyskując 92 pkt. na 100 możliwych w ramach konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17.

  Głównym celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych zbiorników wodnych dla zwiększenia rozwoju […]

  506, 2018

  Gminne inwestycje – podsumowanie 2017 roku

  05-06-2018|

   

   

   

  2303, 2018

  Podpisano umowę na przebudowę drogi w Łubkach Kolonii

  23-03-2018|

  W czwartek, 22 marca 2018 r. Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Pani Anny Ruty podpisał umowę, której przedmiotem jest pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr […]

  1302, 2018

  Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

  13-02-2018|

  W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę […]

  1001, 2018

  Umowa na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki podpisana !

  10-01-2018|

  W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Gminy Pani Anny Ruty podpisał umowę na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki.

  Całkowita wartość inwestycji to: 1 133 233, 77 zł