strona główna | niedziela 17 Grudzień 13:57| | Wysoki kontrast | PL | ENG
 • A A A
 • 2011, 2017

  Trwają przebudowy dróg gminnych

  20-11-2017|

  Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonawcy robót zapewniają, że przebudowy dróg gminnych zakończone zostaną w terminie. Na chwilę obecną zakończona została:

  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka

  Łubkowska o długości 700 m.b. Wykonano korytowanie, podbudowę […]

  2709, 2017

  Podpisano umowę remont pomnika na terenie dawnych terenów EDA w Poniatowej

  27-09-2017|

  Gmina Poniatowa na podstawie umowy nr 10396/17/FPK/DDK zrealizowała inwestycję związaną z renowacją zniszczonej mogiły poświęconej ofiarom zbrodni niemieckiej dokonanej na trenach dawnych zakładów EDA S.A, w latach 1941-1944. Pomnik został zrewitalizowany dzięki dofinansowaniu z Programu […]

  2508, 2017

  Podpisano umowę na przebudowę ulicy 1-go Maja w Poniatowej

  25-08-2017|

  Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak , w obecności swojego Zastępcy Pani Krystyny Sołdek oraz  Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisał umowę na przebudowę drogi nr 2646L- ulica 1-go Maja […]

  1808, 2017

  Podpisano umowę na modernizację i przebudowę 3 odcinków dróg w Gminie Poniatowa

  18-08-2017|

  Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Krystyna Sołdek, w obecności Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisała umowę na modernizację i przebudowę trzech odcinków dróg w Gminie Poniatowa tj.:

  – Modernizacja (przebudowa) drogi […]

  1808, 2017

  Podpisano umowę na remont krytej pływalni w Poniatowej, etap II.

  18-08-2017|

  Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Krystyna Sołdek, w obecności Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisała umowę na remont krytej pływalni w Poniatowej, etap II. Pierwsze prace ruszą już w następnym […]