Informator

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Komunikat i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniu

Akcja szczepienia lisów

Informacja dotycząca pomocy dla producentów trzody chlewnej

Uwaga! Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informacja dla rolników w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych przymrozkami wiosennymi

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Poniatowa

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Komunikat

Ostrzeżenie o gradzie

Komunikat o przedłużeniu terminu zgłaszania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne do 12 maja 2017 r.

Komunikat w sprawie strat rolnych spowodowanych przymrozkami

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych LPR Gminy Poniatowa wraz z POŚ

Informacja o zniesieniu nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu

Informacja dla przedsiębiorców

Ostrzeżenie przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej