Informator

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja dot. wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Poniatowej

Harmonogram wywozu odpadów na okres 01.08.2018- 31.07.2019

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Komunikat i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniu

Akcja szczepienia lisów

Informacja dotycząca pomocy dla producentów trzody chlewnej

Uwaga! Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informacja dla rolników w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych przymrozkami wiosennymi

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Poniatowa

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Komunikat

Ostrzeżenie o gradzie

Komunikat o przedłużeniu terminu zgłaszania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne do 12 maja 2017 r.

Komunikat w sprawie strat rolnych spowodowanych przymrozkami