Rada Miejska w Poniatowej

Ewa Baranowska         – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Janusz Nowomiejski   – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Seweryn Świątek         – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Celejewski
Krystyna Czuryszkiewicz
Dariusz Głogowski
Dariusz Grzeszczyk
Agnieszka Klocek
Wojciech Pętek
Łukasz Pruchniak
Paweł Stachyra
Aleksandra Szlachetka
Jan Wójcik
Grzegorz Zburzyński

Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA BUDŻETU i  FINANSÓW:

 1. Wójcik Jan                                  – Przewodniczący,
 2. Klocek Agnieszka                      – Członek Komisji,
 3. Nowomiejski Janusz                – Członek Komisji,
 4. Pruchniak Łukasz                     – Członek Komisji,
 5. Szlachetka Aleksandra             – Członek Komisji,
 6. Świątek Seweryn                       – Członek Komisji.

KOMISJA OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY I SPORTU:

 1. Czuryszkiewicz Krystyna         – Przewodnicząca,
 2. Celejewski Dariusz                    – Członek Komisji,
 3. Nowomiejski Janusz                – Członek Komisji,
 4. Szlachetka Aleksandra             – Członek Komisji,
 5. Wójcik Jan                                  – Członek Komisji,
 6. Zburzyński Grzegorz                – Członek Komisji.

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

 1. Klocek Agnieszka                     – Przewodnicząca,
 2. Baranowska Ewa                      – Członek Komisji,
 3. Czuryszkiewicz Krystyna        – Członek Komisji,
 4. Pętek Wojciech                         – Członek Komisji,
 5. Świątek Seweryn                      – Członek Komisji.

KOMISJA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ:

 1. Pętek Wojciech                         – Przewodniczący,
 2. Celejewski Dariusz                   – Członek Komisji,
 3. Głogowski Dariusz                   – Członek Komisji,
 4. Stachyra Paweł                         – Członek Komisji,
 5. Wójcik Jan                                – Członek Komisji.

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ:

 1. Grzeszczyk Dariusz                 – Przewodniczący,
 2. Baranowska Ewa                     – Członek Komisji,
 3. Celejewski Dariusz                  – Członek Komisji,
 4. Głogowski Dariusz                  – Członek Komisji,
 5. Nowomiejski Janusz              – Członek Komisji,
 6. Pętek Wojciech                        – Członek Komisji,
 7. Pruchniak Łukasz                   – Członek Komisji,
 8. Stachyra Paweł                        – Członek Komisji,
 9. Szlachetka Aleksandra          – Członek Komisji,
 10. Zburzyński Grzegorz             – Członek Komisji.

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Pruchniak Łukasz                   – Przewodniczący,
 2. Celejewski Dariusz                 – Członek Komisji,
 3. Czuryszkiewicz Krystyna      – Członek Komisji,
 4. Stachyra Paweł                       – Członek Komisji,
 5. Zburzyński Grzegorz             – Członek Komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 1. Klocek Agnieszka                   – Przewodnicząca,
 2. Baranowska Ewa                    – Członek Komisji,
 3. Grzeszczyk Dariusz                – Członek Komisji,
 4. Stachyra Paweł                       – Członek Komisji.

Transmisje sesji Rady Miejskiej

Transmisje i retransmisje sesji – VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. (kliknij w link)

Interpelacje i zapytania Radnych

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH (kliknij w link)

Imienne wykazy głosowań radnych

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH – (kliknij w link)