Rada Miejska w Poniatowej

Ewa Baranowska         – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Janusz Nowomiejski   – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Seweryn Świątek         – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Celejewski
Krystyna Czuryszkiewicz
Dariusz Głogowski
Dariusz Grzeszczyk
Agnieszka Klocek
Wojciech Pętek
Łukasz Pruchniak
Dariusz Rożalski
Paweł Stachyra
Aleksandra Szlachetka
Jan Wójcik
Grzegorz Zburzyński

Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA BUDŻETU i  FINANSÓW:

 1. Wójcik Jan                                  – Przewodniczący,
 2. Klocek Agnieszka                      – Członek Komisji,
 3. Nowomiejski Janusz                – Członek Komisji,
 4. Pruchniak Łukasz                     – Członek Komisji,
 5. Szlachetka Aleksandra             – Członek Komisji,
 6. Świątek Seweryn                       – Członek Komisji.

KOMISJA OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY I SPORTU:

 1. Czuryszkiewicz Krystyna         – Przewodnicząca,
 2. Celejewski Dariusz                    – Członek Komisji,
 3. Głogowski Dariusz                    – Członek Komisji,
 4. Nowomiejski Janusz                – Członek Komisji,
 5. Szlachetka Aleksandra             – Członek Komisji,
 6. Wójcik Jan                                  – Członek Komisji,
 7. Zburzyński Grzegorz                – Członek Komisji.

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

 1. Klocek Agnieszka                     – Przewodnicząca,
 2. Baranowska Ewa                      – Członek Komisji,
 3. Czuryszkiewicz Krystyna        – Członek Komisji,
 4. Pętek Wojciech                         – Członek Komisji,
 5. Rożalski Dariusz                      – Członek Komisji,
 6. Świątek Seweryn                      – Członek Komisji.

KOMISJA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ:

 1. Pętek Wojciech                         – Przewodniczący,
 2. Celejewski Dariusz                   – Członek Komisji,
 3. Głogowski Dariusz                   – Członek Komisji,
 4. Rożalski Dariusz                      – Członek Komisji,
 5. Stachyra Paweł                         – Członek Komisji,
 6. Wójcik Jan                                – Członek Komisji.

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ:

 1. Grzeszczyk Dariusz                 – Przewodniczący,
 2. Baranowska Ewa                     – Członek Komisji,
 3. Celejewski Dariusz                  – Członek Komisji,
 4. Głogowski Dariusz                  – Członek Komisji,
 5. Nowomiejski Janusz              – Członek Komisji,
 6. Pętek Wojciech                        – Członek Komisji,
 7. Pruchniak Łukasz                   – Członek Komisji,
 8. Stachyra Paweł                        – Członek Komisji,
 9. Szlachetka Aleksandra          – Członek Komisji,
 10. Zburzyński Grzegorz             – Członek Komisji.

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Pruchniak Łukasz                   – Przewodniczący,
 2. Celejewski Dariusz                 – Członek Komisji,
 3. Czuryszkiewicz Krystyna      – Członek Komisji,
 4. Stachyra Paweł                       – Członek Komisji,
 5. Zburzyński Grzegorz             – Członek Komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 1. Stachyra Paweł                       – Przewodniczący
 2. Grzeszczyk Dariusz                – Członek Komisji,
 3. Klocek Agnieszka                   – Członek Komisji.

Transmisje sesji Rady Miejskiej

Transmisje i retransmisje sesji – VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. (kliknij w link)

Interpelacje i zapytania Radnych

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH (kliknij w link)

Imienne wykazy głosowań radnych

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH – (kliknij w link)