strona główna | niedziela 17 Grudzień 14:00| | Wysoki kontrast | PL | ENG
 • A A A
 • 2909, 2017

  Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

  29-09-2017|

  Burmistrz Poniatowej

  przedstawia do konsultacji społecznych aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 16.10.2017 roku.

  Z aktualizacją […]

  609, 2017

  Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych przymrozkami wiosennymi

  06-09-2017|

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski […]

  2607, 2017

  Nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Poniatowa

  26-07-2017|

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku poz. 19) w sierpniu w Gminie Poniatowa wejdą w życie […]

  707, 2017

  Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

  07-07-2017|

  Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku […]

  2306, 2017

  Ostrzeżenie o burzach z gradem

  23-06-2017|