strona główna | niedziela 30 Kwiecień 07:10| | Wysoki kontrast | PL | ENG
 • A A A
 • 2404, 2017

  Komunikat w sprawie strat rolnych spowodowanych przymrozkami

  24-04-2017|

  Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Poniatowej, […]

  2004, 2017

  Obwieszczenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych LPR Gminy Poniatowa wraz z POŚ

  20-04-2017|

  OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA NA LATA 2017-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU
  Burmistrz Poniatowej
  przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 wraz […]

  604, 2017

  Informacja o zniesieniu nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu

  06-04-2017|

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje , że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wejdzie Rozporządzenie MRiRW (KLIK), które znosi bezwzględny nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu, jednak należy w dalszym ciągu ograniczać kontakt drobiu […]

  504, 2017

  Informacja dla przedsiębiorców

  05-04-2017|

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza wkrótce ogłosić kolejną (trzecią) edycję naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, założono pulę środków do rozdysponowania na poziomie 260 mln złotych.

  W ramach działania dofinansowane będą projekty […]

  304, 2017

  Ostrzeżenie przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

  03-04-2017|

  K O M U N I K A T
   LUBELSKI   WOJEWÓDZKI    LEKARZ    WETERYNARII    W    LUBLINIE
  OSTRZEGA!!!

  PRZED  OSZUSTAMI  PODAJĄCYMI  SIĘ  ZA  PRACOWNIKÓW  INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
   
  WYŁUDZAJĄCYMI PIENIĄDZE OD HODOWCÓW DROBIU TYTUŁEM KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I […]