Dla Partnerów Programu:

Deklaracja przystąpienia do Programu „PONIATOWSKA KARTA SENIORA”

Porozumienie w sprawie uczestnictwa w realizacji Programu „PONIATOWSKA KARTA SENIORA”