…………………………………………………………………………………………………………….

Zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 201, 459 oraz 293, 438 w Dąbrowie Wronowskiej”.

W ramach umowy podpisanej w dn. 28.06 201 roku wykonawca  wykonał roboty budowlane: 

  • na odcinku I na działce nr ewid. 201 i 459 od km 0+000 do km 0+140, dł. 0,140 km
  • na odcinku II na działce nr ewid. 293 i 438 na odcinku od km 0+000 do km 0+134,00 dł. 0.134 km.

    Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,  czyszczenie przepustu pod drogą, odnowę powłoki malarskiej stalowych barier i słupków betonowych oraz wykonanie oznakowania.

Wykonawca robót: 
– PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek
Godów 1, 24-350 Chodel

Wartość zadania: 119 833,86 zł brutto.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:
„Budowa chodnika przy ul. Leśniczówka”

W ramach zadania zostaną wykonane roboty brukarskie obejmujące budowę chodnika przy drodze gminnej nr 108083L ul. Leśniczówka na odcinku od km 0+000 do km 1+037, dł. 1,037 km.
W ramach podpisanej w dn. 10.08.2021 roku nr. INP.271.8.2021  umowy Wykonawca wykona chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości ok. 1,60 m usytuowany bezpośrednio przy jezdni drogi gminnej, wykona zjazdy w ciągu chodnika  do nieruchomości, spusty deszczowe wraz ze studniami i  przykanalikami oraz zamontuje barierki chodnikowe.

Wartość umowy wynosi 328 844,35 zł brutto.
Planowany termin realizacji zadania 08.12.2021 roku.
Wykonawcą robót jest firma:
Ermanos Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5/9, 26-110 Skarżysko-Kamienna

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn.:

„Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”, które realizowane było w ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku, która obejmowała remont pomieszczeń wewnątrz budynku w tym: sal dydaktycznych, korytarzy, pomieszczeń technicznych, szatni, klatek schodowych i  łazienek. Wykonano nowe instalacje sanitarne, instalację hydrantową, elektryczną, teletechniczną oraz oddymiającą.  W Sali gimnastycznej wymieniono podłogę sportową oraz zamontowano wentylację mechaniczną wraz klimatyzacją.

Zadanie obejmowało również roboty budowlane w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynku, wykonano nowe schody wejściowe oraz utwardzenie terenu, wymieniono ogrodzenie i zamontowano oświetlenie zewnętrzne.  Wykonano nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.  Na terenie betonowego placu za budynkiem powstało patio w którym ustawiono ławki i kosze na śmieci.

Budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano zewnętrzną windę,  zbudowano terenową pochylnię dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku zamontowano oznaczenia naprowadzające dla osób niewidomych.

Roboty na terenie budynku trwały od 22 lipca 2020 roku.

Generalnym wykonawcą robót była firma:
HOMWEY Piotr Bartkowski z siedzibą w Jakubowicach Końskich
ul. Świerkowa 38, 21-003 Ciecierzyn.

Przeprowadzone prace wykonano zgodnie z umową nr INP.271.11.2020 z dn. 17.07.2020 roku.
Wartość inwestycji wyniosła: 3 790 595,12 zł brutto.

W sąsiedztwie budynku przeprowadzono remont sketeparku, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skate-parku z montażem nowych elementów”.

Na terenie sketeparku zamontowano nowe żelbetowe  elementy min. funbox z grinboxem i piramidę wraz z montażem zabezpieczeń krawędzi jezdnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej oddają hołd poległym

„Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa” to projekt realizowany przez Gminę Poniatowa przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach którego zaplanowano min. włączenie uczniów szkół Gminy Poniatowa w opiekę nad lokalnymi miejscami pamięci historycznej.

Jednym z takich pomników na terenie gminy jest Zbiorowa Mogiła Żołnierzy z czasów I Wojny Światowej w Leśniczówce, o której czystość, w ostatnich dniach zadbali uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, pod opieką pań nauczycielek Marty Sołdaj i Moniki Wnuk. Młodzież przy okazji obchodów świąt państwowych oraz Święta Zmarłych, pamiętają, nie tylko o zapaleniu zniczy, ale też troszczą się o porządek i wygląd miejsca, oddając hołd poległym i pokazując swoje poszanowanie dla zachowania tożsamości historycznej.

Zdjęcia pozyskane z Facebook SP Poniatowa

SP Poniatowa – Posty | Facebook

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada – organizacja plenerowej uroczystości upamiętniającej wydarzenia historyczne w Gminie Poniatowa

W czwartek 11 listopada 2021 r. w Poniatowej odbyły się uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. To wyjątkowy i ważny dzień dla każdego Polaka. 

Jednym z wielu wydarzeń, które miały miejsce tego dnia w naszym mieście był Piknik Patriotyczny na placu przy ul. Brzozowej. Podczas patriotycznego świętowania zostały przeprowadzone działania w ramach projektu pn. „Szlakiem pomników pamięci narodowej w gminie Poniatowa” realizowanego przez Gminę Poniatowa, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 tys. złotych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Uroczystość prowadzona była przez pracownika Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej – partnera projektu. W trakcie wydarzenia podkreślano partycypację finansową MKDNiS w jego organizacji oraz wystawiono plakaty informacyjne.

Po oficjalnym powitaniu zebranych osób oraz wygłoszeniu okolicznościowej przemowy przez Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka oraz zaproszonych gości, na scenie patriotyczny repertuar zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Poniatowej pod batutą Jarosława Mielko. Po muzycznym występie, o walce o Niepodległość Polski oraz o historii obchodów Święta 11 Listopada opowiadał mjr Adam Popiołek – uczestnik i świadek wydarzeń II Wojny Światowej. Ta „żywa lekcja historii” została ciepło przyjęta przez zebranych i została wysłuchana z dużym zaciekawieniem. Podobnie, jak prezentacja przedstawiająca szczegóły projektu. Małgorzata Kołosińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Poniatowej, zaprezentowała zdjęcia 15. miejsc pamięci z terenu naszej Gminy wraz z ich usytuowaniem i historią powstania. Po zakończeniu prezentacji, w urzędowym namiocie odbył się konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży nawiązujący do przedstawianych wcześniej treści. Dzieci losowały nazwę miejsca a następnie dopasowywały ją do zdjęcia pomnika. Pomimo, że zadanie nie było łatwe, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

W międzyczasie, dla pozostałych uczestników wydarzenia, na scenie z piosenką patriotyczną wystąpili podopieczni Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, włączając publiczność do wspólnego śpiewu. W trakcie Pikniku tradycyjnie już na „rozgrzewkę” na mieszkańców czekała wojskowa grochówka oraz gorąca herbata, a na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa”

………………………………………………………………………………………………………………………………

„MALUCH+” 2019

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, finansowany z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy

Nazwa programu – „Program MALUCH+ 2019”

Nazwa zadania – „Utworzenie w 2019 r. 32 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: rozbudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w żłobku – Żłobek Miejski w Poniatowej, ul. Szkolna 8A, 24-320 Poniatowa”

Wartość dofinansowania – 958 947,00 zł

Całkowita wartość zadania – 1 198 947,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie istniejącego budynku przedszkola o pomieszczenia przeznaczone na żłobek. W zakresie robót budowlanych, wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne stropy, posadzki na gruncie, stropy i konstrukcje dachu wraz ze stolarką okienną i drzwiową. W zakresie instalacji wewnętrznych wykonano instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie i wentylację mechaniczną. Roboty wykończeniowe to m.in. wykonanie tynków, podłóg w pomieszczeniach pomocniczych, terakoty, glazury. Roboty elewacyjne to wykonanie tynków, cokołów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykończenie kominów i kanałów. Zagospodarowanie terenu to wykonanie opaski wokół budynku, podejść i podjazdów, miejsca postojowego i zieleni. Zakupiono sprzęt, meble i wyposażenie żłobka.

„MALUCH+” 2021

……………………………………………………………………………………………………………………………….