„MALUCH+” 2019

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, finansowany z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy

Nazwa programu – „Program MALUCH+ 2019”

Nazwa zadania – „Utworzenie w 2019 r. 32 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: rozbudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w żłobku – Żłobek Miejski w Poniatowej, ul. Szkolna 8A, 24-320 Poniatowa”

Wartość dofinansowania – 958 947,00 zł

Całkowita wartość zadania – 1 198 947,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie istniejącego budynku przedszkola o pomieszczenia przeznaczone na żłobek. W zakresie robót budowlanych, wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne stropy, posadzki na gruncie, stropy i konstrukcje dachu wraz ze stolarką okienną i drzwiową. W zakresie instalacji wewnętrznych wykonano instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie i wentylację mechaniczną. Roboty wykończeniowe to m.in. wykonanie tynków, podłóg w pomieszczeniach pomocniczych, terakoty, glazury. Roboty elewacyjne to wykonanie tynków, cokołów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykończenie kominów i kanałów. Zagospodarowanie terenu to wykonanie opaski wokół budynku, podejść i podjazdów, miejsca postojowego i zieleni. Zakupiono sprzęt, meble i wyposażenie żłobka.

„MALUCH+” 2021