Miejscowości

Gmina Poniatowa jest gminą miejsko-wiejską, składającą się z miasta Poniatowa i 17 sołectw wiejskich:

 • DĄBROWA WRONOWSKA – sołtys – Roman Wójcik
 • HENIN – sołtys – Zbigniew Hemperek
 • KOCIANÓW – sołtys – Tomasz Łubkowski
 • KOWALA PIERWSZA – sołtys – Eugeniusz Pomorski
 • KOWALA DRUGA – sołtys – Stanisława Pyśniak
 • KRACZEWICE PRYWATNE – sołtys – Wojciech Furtak
 • KRACZEWICE RZĄDOWE – sołtys – Marzena Borowska
 • LEŚNICZÓWKA – sołtys – Dorota Pietras
 • MŁYNKI – sołtys -Wiesław Kręgiel
 • NIEZABITÓW – sołtys -Leszek Kobiałka
 • NIEZABITÓW-KOLONIA – sołtys – Lucjan Adamczyk
 • OBLIŹNIAK- sołtys – Ewa Ścibior
 • PLIZIN – sołtys – Anna Szwed
 • PONIATOWA (wieś) – sołtys – Katarzyna Struziak
 • PONIATOWA KOLONIA (I-II) – sołtys – Edward Duro
 • PONIATOWA KOLONIA (III-IV) – sołtys – Anna Leszczyńska
 • SPŁAWY- sołtys – Zbigniew Kwiatkowski
 • SZCZUCZKI-KOLONIA – sołtys – Andrzej Powałka
 • WÓLKA ŁUBKOWSKA – sołtys – Andrzej Borowski
 • ZOFIANKA – sołtys – Roman Łubkowski