Projekt pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” realizowany przez Gminę Poniatowa na podstawie umowy nr 58/RPLU.11.02.00-06-0031/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej 28.06.2018 r. między Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, a Gminą Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.


Szanowni Państwo,

zapraszamy do odwiedzania fanpaga na Facebooku pn. „Klub Seniora w Poniatowej” , na którym zamieszczane są aktualne zdjęcia oraz informaje z Klubu Seniora w Poniatowej.

klik


Z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończył się projekt „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”. Nie znaczy to jednak, że Klub Seniora przestanie działać. Spotkania będą odbywały się nadal, a dla seniorów uczestniczących w nich przewidzianych jest wiele atrakcji.

Wszystkich chętnych do udziału w Klubie zapraszamy do zapisów od stycznia 2022 r.


Do naszego Klubu wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Seniorzy już ubrali choinkę i udekorowali sale świątecznymi stroikami, zewsząd słychać śpiewane przez nich kolędy. 19 grudnia nasi klubowicze wystąpili podczas Wigilii Miasta zorganizowanej dla mieszkańców gminy ze świątecznym repertuarem.


Listopad był bardzo pracowitym miesiącem w Klubie. Seniorzy intensywnie przygotowywali się do koncertu wieńczącego zajęcia ze śpiewu. Oprócz prób z Panią Asią, pracowali także nad dekoracją i przygotowali prace na wystawę ceramiki. Ostatnie spotkanie w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki odbyło się 2 grudnia i połączone było z koncertem, podczas którego Seniorzy podziękowali Pani Joannie Kawałek – dyrektorowi CKPiT oraz wszystkim pracownikom za życzliwość i pomoc okazaną podczas naszego pobytu w ich placówce. Od grudnia Klub Seniora zmienił siedzibę, więc wszyscy klubowicze byli zaangażowani w przeprowadzkę oraz zaaranżowanie i dopasowanie nowej przestrzeni do swoich potrzeb.


3 lipca 2021 r. członkowie Klubu Seniora wyjechali do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie aby obejrzeć „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu Rosyjskiego Klasycznego Baletu Moskwy. To było wspaniałe widowisko, w którym bajecznie piękne kostiumy i zjawiskowa scenografia połączone były z niezrównaną muzyką Czajkowskiego i genialnym tańcem 40 tancerzy baletowych! „Jezioro Łabędzie” to jedyny w swoim rodzaju utwór, który można słuchać i oglądać dziesiątki razy z coraz większym zainteresowaniem, jak powiedział krytyk, to „wzruszająca pieśń bez słów”!


Czerwiec minął nam bardzo szybko. Był to miesiąc wytężonej pracy, ponieważ przygotowywaliśmy się do przedstawienia wieńczącego zajęcia aktorskie. 28 czerwca w Kinie Czyn na „Wieczorze humoru i refleksji” seniorzy spotkali się z Zastępcą Burmistrza Poniatowej Anetą Poniatowską, Przewodniczącą Rady Seniorów Marią Bielecką, Kierownikiem Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Poniatowej Marzeną Wójtowicz oraz rodzinami i przyjaciółmi. Po przedstawieniu wszyscy udali się do Art. Cafe KLUBOWA, gdzie mogli porozmawiać przy kawie i ciastku.


Kolejny tydzień za nami. Pogoda wreszcie pozwoliła nam wybrać się na nordic walking.


W tym trudnym dla wszystkich czasie Seniorzy spotykaja się nadal, jednak w mniejszych grupach.


Po trzymiesięcznej przerwie Klub Seniora wznowił działalność. Wszyscy tęskniliśmy za naszymi spotkaniami, rozmowom i żartom nie było końca.


Mijający miesiąc upłynął pod znakiem ciężkiej pracy. Seniorzy przygotowują się do przedstawienia, które planowanujemy wystawić w połowie marca. Oprócz prób aktorskich i wokalnych, na zajęciach ceramicznych przygotowują naczynia, które będa częścią scenografii.


Rok 2020 Seniorzy przywitali pełni energii i gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Już w tym miesiącu w naszym harmonogramie pojawią się nowe zajęcia: wodny aerobic, nordic walking, gimnastyka i siłownia!


Na zakończenie roku Seniorzy spotkali sie na „Opłatku”, który sami przygotowali, aby złożyć sobie życzenia spokojnych Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz Szczęśliwego Nowego 2020 Roku!


W grudniu Seniorzy ostatni raz spotkali się z Panem Sławkiem na zajęciach komputerowych. Na ceramice robili anioły, tematem zajęć z psychologiem było hasło “Dogadajmy się!”, a na zajęciach wokalnych zaczęli już śpiewać kolędy. Tydzień zakończyli wyjazdem do Filharmonii im Henryka Wieniawskiego w Lublinie na „Andrzejkowe Show Operetkowo – Musicalowe”.


Na piątkowych zajęciach (26.07.2019 r.) Pani Ela opowiedziała seniorom jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dowiedzieli się, jak sprawdzić czy osoba poszkodowana oddycha, w którym miejscu najlepiej wyczuwalny jest puls, jakie informacje przekazać dyspozytorowi, gdy wzywają pogotowie. Nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz poznali zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników mógł wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie.


W dniu dzisiejszym (24.07.2019 r.) nasi seniorzy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, na których przygotowywali wyśmienitą salatkę grecką. Podczas zajęć dowiedzieli się wiele ciekawostek nt. produktów i łączenia składników.  Sałatka grecka w wykonaniu seniorów – palce lizać !

Tuż po kilkugodzinnych zajęciach kulinarnych, seniorzy uczestniczyli w zajęciach z edukacji zdrowotnej.Z końcem maja 2019 r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej swoją działalność rozpoczął Klub Seniora, do którego zostało zakwalifikowane 26 osób z terenu Gminy Poniatowa. Podczas pierwszego spotkania seniorom został zaprezentowany wstępny harmonogram zajęć, organizowanych w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”.

Seniorzy aktywnie biorą udział w zajęciach. Uczęszczają m.in. na zajęcia ze śpiewu oraz na spotkania z psychologiem. Już niebawem ruszą kolejne formy zajęć, które zaplanowano w ramach ww. projektu.
Gmina Poniatowa przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”, na podstawie umowy nr 58/RPLU.11.02.00-06-0031/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej 28.06.2018 r. między Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, a Gminą Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa. Wartość projektu wynosi 743 900,00 zł, w tym środki Gminy Poniatowa 37 195,00 zł.

Uczestnikami projektu będą osoby starsze, niesamodzielne, zamieszkujące teren Gminy Poniatowa, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu u 26 osób  w wieku senioralnym (18 kobiet, 8 mężczyzn) oraz poprawa dostępności usług społecznych użyteczności publicznej. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie  aktywności społecznej i fizycznej osób starszych oraz integracja ze społeczeństwem.

Funkcjonowanie Klubu Seniora przewidziane jest na okres 2 lat, a planowany termin otwarcia przypada na kwiecień 2019 r. Osoby biorące udział w projekcie będą uczęszczać na różnorodne zajęcia. Większość warsztatów zorganizowanych będzie w Centrum Kultury Promocji  i Turystyki w Poniatowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1) zajęcia aktywizujące i terapeutyczne tj.: warsztaty kulinarne, ceramiczne, zajęcia ze śpiewu, zajęcia taneczne, wykłady z różnych form muzyki,

2) zajęcia kulturalne tj.: warsztaty aktorskie, wyjazdy do kina, filharmonii, teatru,

3) zajęcia edukacyjne tj.: wykłady na temat zdrowia,

4) poradnictwo psychologiczne i rodzinne tj.: spotkania/rozmowy z psychologiem,

5) zajęcia z kultury fizycznej tj.: zajęcia na siłowni, gimnastyka, nordic walking, wodny aerobik,

6) zajęcia edukacyjne (obsługa komputera) tj.: nauka pracy na systemie operacyjnym interfejs użytkownika, konfiguracja systemu oprogramowania, praca w edytorze tekstu, drukowanie dokumentów, przeglądanie sieci, zakładanie i używanie e-mail.

W ramach projektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt oraz zostaną zatrudnieni instruktorzy, trenerzy oraz terapeuci.

Rekrutacja uczestników została rozpoczęta w styczniu 2019 r. Pracownicy Urzędu Miejskiego poszukują kandydatek i kandydatów do zakwalifikowania do udziału w projekcie oraz utworzenia listy rezerwowej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w Puncie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, w biurze projektu p.204, II piętro Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca 2019 r. lub do momentu wyczerpania miejsc.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu w pokoju 204, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej. Telefon kontaktowy: 81 820 48 36 (wew. 42), adres email: promocja@um.poniatowa.pl.