Aktualności

Rewitalizacja stawów w Poniatowej. Jakie czekają nas zmiany?

Stawy w Poniatowej przejdą kompleksowy remont, teren wokół zbiorników całkowicie zmieni swoje oblicze. Inwestycja będzie realizacją umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 28.06.2018 r. W jej zakresie wykonany zostanie remont 10 zbiorników wodnych w układzie kaskadowym przy rzece Kraczewiance, poprzez ich oczyszczenie, pogłębienie, uszczelnienie oraz zagospodarowanie terenu. W czwartek (13.09.18 r.) ogłoszono przetarg na remont zbiorników wodnych w Poniatowej. Po zakończonych pracach mieszkańcy Poniatowej zyskają atrakcyjne miejsce do rekreacji.

Projekt rewitalizacji stawów obejmie m.in. działania konserwacyjne, zabezpieczające teren przed erozją wód powierzchniowych oraz gruntowne roboty remontowe. Wykonane zostanie odmulenie i czyszczenie dna zbiorników, oczyszczenie skarp brzegów i grobli wszystkich zbiorników z namułów, roślinności trzcinowej, wysokich traw, samosiejek. Projektowany remont w założeniach nie zmienia podstawowych parametrów zbiorników, a jego zadaniem jest uzyskanie pełnej sprawności technicznej zbiorników oraz obiektów piętrząco-upustowych zlokalizowanych przy zbiornikach. Nowe obiekty takie jak narzuty kamienne, wykonywane na brzegach zbiorników w formie odcinków, będą zabezpieczały teren przez erozją wód powierzchniowych.

Jakie prace budowlane przewidziano?

W zakres robót remontowych objętych przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: umocnień brzegów zbiorników, schodów terenowych umocnionych płytami kamiennymi, umocnienia brzegu w rejonie źródełka za pomocą narzutu kamiennego oraz wykonanie schodów terenowych umocnionych płytami kamiennymi, wykonanie remontu mnichów (konstrukcji hydrotechnicznych, służących do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach), remont śluzy przez wymianę prowadnic i zamknięć drewnianych oraz czyszczenie i reprofilacje, a także wymianę pokrywy żelbetowej, odtworzenie kiszek faszynowych brzegów rzeki Kraczewianki o długości ok. 330m.

Gmina zadba także o to, aby po zakończonych pracach tereny nad stawami były najlepszym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Poniatowej. Powstaną liczne ścieżki rekreacyjne, ścieżki dla pieszych utwardzone płytami betonowymi w kształcie słoi drzew, ścieżki w formie chodnika dla pieszych utwardzonych o nawierzchni żwirowej lub żwirowo-gliniastej. Wykonanie schodów żelbetowych w ciągu ścieżki o szerokości 2m, na grobli zbiornika nr 3 ( w miejscu istniejących) o nawierzchni z płyt betonowych drewnopodobnych w formie „desek” wraz z obrzeżami betonowymi.

Wykonawca zadba również o budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż tablicy zasilająco-sterowniczej, montaż wlz zasilającego, montaż 33 słupów oświetleniowych (parkowych) z fundamentami i 33 opraw oświetleniowych LED oraz montaż 9 słupów oświetleniowych (parkowych) z fundamentami i 9 opraw wyposażonych w automatyczny układ panelu fotowoltaicznego, ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa. Rozbudowie podlegać będzie także system telewizji dozorowej CCTV w systemie technologii sieciowej wykorzystującej protokół IP. Wykonane będą trasy kablowe, instalacje zasilającej system CCTV, dostawa i montaż punktów kamerowych, kamer, wykonanie okablowania zasilającego, światłowodowego, miedzianego FTP, wykonanie pomiarów i prób, oprogramowanie i rozruch systemu, realizacja zakresu na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.

Gmina ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy placu zabaw do projektu pod nazwą „Przebudowa architektury rekreacyjnej przy zbiornikach wodnych w Poniatowej”. Ogłoszony został również przetarg na wybór wykonawcy remontu niecki kąpieliska przepływowego na zbiorniku wodnym. W październiku zostanie również ogłoszony przetarg na zagospodarowanie plaży kąpieliska. Dwa ostatnie przedsięwzięcia realizowane będą w ramach projektu „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej”.