strona główna | piątek 20 Październik 07:22| | Wysoki kontrast | PL | ENG
 • A A A
 • 2104, 2017

  Sukces Gminy Poniatowa – projekt modernizacji CKPiT oraz Kina Czyn najwyżej oceniony!

  21-04-2017|

  Projekt przygotowany przez Gminę Poniatowa, p.n. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów do dofinansowania. […]

  1601, 2017

  Projekt dokumentu pn „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa”

  16-01-2017|

  Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” (część diagnostyczna i delimitacja). Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu.

  LPR Poniatowa 16.01.2017 – diagnoza i delimitacja obszaru […]

  612, 2016

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy

  06-12-2016|

  Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy po Poniatowej!
  W trakcie, będzie można zgłaszać swoje pomysły i sugestie dotyczące zagospodarowania terenów oraz  potrzeb w zakresie infrastruktury. Wszystkie koncepcje na bieżąco będą konsultowane z ekspertem […]

  2207, 2015

  PROW

  22-07-2015|

  Tytuł Projektu: Budowa wodociągu Kowala

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Kowali Pierwszej, Kowali Drugiej, Spław oraz częściowo Kraczewic Prywatnych poprzez budowę sieci […]

  2207, 2015

  RPO

  22-07-2015|

  Tytuł projektu: „Promocja Gospodarcza gminy Poniatowa”
  Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
  Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy
  Schemat B

  Celem głównym projektu jest poprawa możliwości promocyjnych gminy Poniatowa poprzez stworzenie […]