Aktualności

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

Szanowni Państwo,

Wyniki pierwszego naboru przekroczyły nasze oczekiwania, ponieważ lista osób zakwalifikowanych liczy blisko 12 000. Firmy zajmujące się usuwaniem azbestu kontaktują się na bieżąco z zakwalifikowanymi mieszkańcami w celu ustalenia dogodnych terminów prac. Od 17.09.2018 r.  Wykonawcy ruszyli w teren i dokonując pierwszych demontaży i odbioru wyrobów zawierających azbest.

W październiku planujemy zorganizować kolejny nabór Zgłoszeń lokalizacji. Pozwoli to nam na realizację zadania w sposób ciągły. Wykonawcy zadeklarowali, że demontaże i odbiory będą wykonywane tak długo, jak pozwoli na to pogoda.