Aktualności

17-11-2015|Informator, Inwestycje|

Budowa zaplecza sportowego oraz zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Kraczewicach Prywatnych

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 150 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 88 117,00 zł

W ramach projektu wykonane zostały fundamenty pod zakupiony kontener i trybuny oraz przyłącze wod-kan i energetyczne. Projekt zakładał również wykonanie chodników przy trybunach i budynku szatni, odtworzenie zieleni oraz zakup chorągiewek narożnych teleskopowych.