Aktualności

Podpisano umowę na modernizację i przebudowę 3 odcinków dróg w Gminie Poniatowa

Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Krystyna Sołdek, w obecności Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisała umowę na modernizację i przebudowę trzech odcinków dróg w Gminie Poniatowa tj.:

– Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 670,00 mb w miejscowości Wólka Łubkowska

– Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+385,00 w miejscowości Kowala Pierwsza

– Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odc. Od km 0+000 do km 0+695,80 w miejscowości Poniatowa Wieś

Całkowita wartość inwestycji to: 655 032,83 zł