Aktualności

Projekt Eko-Energia w Gminie Poniatowa- etap II – ważna informacja dla mieszkańców

Nasz projekt „Eko-energia w Gminie Poniatowa – etap II” złożony w ramach konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE otrzymał dofinansowanie. Zwracamy się więc do osób, które podpisały umowy użyczenia nieruchomości o stawienie się w dniach 22 sierpnia – 15 września 2017 roku, w pokoju 201 Urzędu Miejskiego, w celu podpisania umowy współfinansowania realizacji projektu. Umowę winni podpisać wszyscy właściciele/ współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości.
Wzór umowy:
Umowa – kolektory słoneczne