Aktualności

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

W dniu 24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.