Aktualności

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/21 Burmistrza Poniatowej – Kierownika Urzędu z dnia 16 kwietnia 2021 r. ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Poniatowej, w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r.