Aktualności

Kolejny sukces Gminy Poniatowa – projekt pn. „Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu” otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie ponad 1 mln zł!

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Poniatowa- Kraina zdrowego oddechu”, uzyskując 92 pkt. na 100 możliwych w ramach konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17.

Głównym celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych zbiorników wodnych dla zwiększenia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta i gminy Poniatowa.

Zaplanowane działania zakładają  remont 10 zbiorników wodnych położonych w centrum miasta, polegający na odmuleniu dna zbiorników,  zagospodarowaniu wypływu źródełka zasilającego zbiorniki, budowie pomostu przy zbiorniku, remoncie obiektów piętrząco- upustowych, budowie ścieżek wokół zbiorników oraz oświetleniu terenu z wykorzystaniem OZE.

Projekt stanowi kontynuację zintegrowanych działań, zapoczątkowanych remontem CKPiT oraz Kina Czyn i będzie stanowił część kompleksowego rozwiązania, które umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznych dotyczących rewitalizacji w gminie Poniatowa.

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR to 1 000 364,54zł

Całkowita wartość projektu to 1 937 714,01 zł

Realizacja projektu rozłożona została na lata 2018-2019.