Aktualności

604, 2017

Informacja o zniesieniu nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje , że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wejdzie Rozporządzenie MRiRW (KLIK), które znosi bezwzględny nakaz utrzymywania drobiu […]

Czytaj dalej

504, 2017

Projekt „Wolontariat-warto pomagać!” w Szkole Podstawowej w Niezabitowie

Wraz z początkiem marca 2017 roku ruszył projekt „Wolontariat-warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt odbywa się w […]

Czytaj dalej

504, 2017

Informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza wkrótce ogłosić kolejną (trzecią) edycję naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, założono pulę środków do rozdysponowania […]

Czytaj dalej

304, 2017

Ostrzeżenie przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

K O M U N I K A T
 LUBELSKI   WOJEWÓDZKI    LEKARZ    WETERYNARII    W    LUBLINIE
OSTRZEGA!!!

PRZED  OSZUSTAMI  PODAJĄCYMI  SIĘ  ZA  PRACOWNIKÓW  INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
 
WYŁUDZAJĄCYMI PIENIĄDZE OD HODOWCÓW […]

Czytaj dalej

2903, 2017

Dzień Patrona w Zespole Szkół w Poniatowej

Dzień Patrona to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Uczniowie klas pierwszych LO i technikum pod kierunkiem Pani Joanny Mazur oraz Pani Grażyny Chabuckiej przygotowali  z […]

Czytaj dalej