Aktualności

2111, 2017

Kolejny sukces Gminy Poniatowa!

Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na […]

Czytaj dalej

2111, 2017

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Burmistrz Poniatowej,

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które działają w systemie pomocy społecznej. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i życzliwe podejście do […]

Czytaj dalej

2111, 2017

Uwaga na oblodzenia!

Czytaj dalej

2011, 2017

Trwają przebudowy dróg gminnych

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonawcy robót zapewniają, że przebudowy dróg gminnych zakończone zostaną w terminie. Na chwilę obecną zakończona została:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych […]

Czytaj dalej

2011, 2017

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkujące miasto Poniatowa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkujące miasto Poniatowa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Państwa głos pomoże w zdiagnozowaniu potrzeb i problemów w zakresie […]

Czytaj dalej