Aktualności

1204, 2017

Kończymy proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Centrum kultury Promocji i Turystyki odbyło się ostatnie  spotkanie z mieszkańcami miasta, kończące proces prac nad Lokalnym Programem […]

Czytaj dalej

704, 2017

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 

Czytaj dalej

704, 2017

Konferencja Podsumowująca proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której omówiony zostanie proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.

Konferencja odbędzie się […]

Czytaj dalej

604, 2017

LGD „Owocowy szlak” informuje o naborach wniosków w ramach PROW i PO RYBY

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem […]

Czytaj dalej

604, 2017

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

„Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”
RPO WL – Działanie 9.3 Rynek pracy

Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz […]

Czytaj dalej