Aktualności

Złota Gmina Poniatowa !

Mamy przyjemność poinformować, że wśród wyróżnionych jednostek w najnowszym rankingu przygotowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gmina Poniatowa została nagrodzona tytułem „Złota Gmina na 5!”. Tytuł ten został przyznany z uwagi na trzykrotne wyróżnienie w wymienionym rankingu. Poniatowa zajęła trzecie miejsce w Polsce, tuż po Gdyni i Człuchowie. Z pośród 634 przebadanych gmin tytuł „Złotej Gminy na 5!” otrzymało dziesięć gmin, tj.: Gdynia, Człuchów, Poniatowa, Czerwonak, Gdańsk, Targówek, Grodzisk Mazowiecki, Rydułtowy, Złotów oraz Poznań. Jest to dla nas tym większe wyróżnienie, ponieważ z województwa lubelskiego nagrodzona została tylko jedna gmina.

Prestiżowy tytuł został przyznany na podstawie przeprowadzonego badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Badanie składało się z dwóch elementów. Pierwszy dotyczył oceny użyteczności oficjalnych witryn internetowych, prowadzonych przez badane urzędy gminy. Drugim elementem było dokonanie oceny kontaktu drogą elektroniczną z przedstawicielem ankietowanego urzędu, z wykorzystaniem metody „tajemniczego klienta” w języku polskim oraz angielskim. Polegała ona na wcieleniu się w rolę potencjalnego inwestora i kontakcie z badanymi jednostkami, bez informowania ich o udziale w badaniu. Poniatowa otrzymała najwyższą notę w Polsce za udzielanie odpowiedzi mailowych w języku angielskim.

Wyróżnienie „Złotej Gminy na 5!” zostało wręczone podczas konferencji,  której celem było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. W tym roku tytuł „Złotej Gminy na 5!” odebrała delegacja w składzie: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Nowomiejski, Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Pani Marzena Wójtowicz oraz referent Wydziału Promocji Obsługi Inwestora Inga Marczyńska. Gmina Poniatowa została również zaproszona do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Złotych Gmin na 5!”. Poniatową reprezentowała  Pani Marzena Wójtowicz, która przedstawiła metody obsługi inwestora w Urzędzie Miejskim w Poniatowej oraz walory turystyczne Gminy Poniatowa.

Udział w badaniu oraz konferencji był dla nas wielkim zaszczytem. Dziękujemy za przyznane nam wyróżnienie oraz gratulujemy innym gminom otrzymanych tytułów.

Poniżej znajdą Państwo załączony raport z przeprowadzonego badania.

Raport