Aktualności

Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

W niedzielę 19 maja br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach oraz mieszkańcy mieli okazję do świętowania jakże ważnego wydarzenia, jakim był Jubileusz 90-lecia istnienia placówki. Na tak doniosłą uroczystość przybyło wielu gości, m.in. P. Piotr SzczepanikWicekurator Oświaty, Burmistrz Miasta Poniatowa, Pan Paweł Karczmarczyk oraz z-ca Burmistrza – P. Aneta Poniatowska, Przewodnicząca Rady Miasta – P. Ewa Baranowska, Skarbnik Gminy P. Anna Ruta, Radni – P. Wojciech Furtak i P. Jan Wójcik, dyr. MGZ ds. OO w Poniatowej, P. Anna Gogół, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i biblioteki z gminy Poniatowa. Obecni byli też: przedstawiciele lokalnego biznesu, P. T. Oświeciński, G. Wosik, M. Lenart, T. Zubrzycki, Państwo J. i W. Wójcikowie, B. i W. Słowikowie, A. i A. Rosińscy. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów: P. U. Blonka, P. A. Topolski, P. W. Danielewicz,. P. A. Chyła, wieloletni, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w tutejszym kościele. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się część artystyczna poświęcona 90-leciu istnienia placówki. Wystąpili m. in. emerytowani nauczyciele, którzy zechcieli się podzielić swoimi wspomnieniami i refleksjami związanymi z pracą w tutejszej szkole. Swoje wystąpienie mieli także przedstawiciele rodziców, absolwentów i obecnych nauczycieli, ponieważ oni również tworzyli przez długi okres czasu historię placówki. Przyszedł także czas na prezentację uczniów i ich zabawną scenkę z duchem szkoły, który opowiedział o jej budowniczych, kierownikach i dyrektorach, przedstawił sukcesy pracowników i uczniów. Jedna z uczennic wcieliła się w rolę patronki, M. Konopnickiej i w jej imieniu wyraziła podziw i podziękowanie tym osobom, które w różny sposób zasłużyły się dla placówki oświatowej w Kraczewicach i godnie ją reprezentowały w ciągu wielu lat. Wszyscy doszli do wniosku, że wspólna praca przynosi wiele dobrego i zawsze służy mieszkańcom i uczniom.

Był również czas na tort urodzinowy oraz piękne kwiaty i życzenia dla szkoły i jej pracowników złożone na ręce P. dyr. R. Kilian. Szanowna jubilatka, czyli Szkoła w Kraczewicach otrzymała wiele prezentów. Absolwent szkoły P. Piotr Pietras podarował Bon w wysokości 10.000 zł na wdrożenie Platformy PixBlocksa. Kolejny Bon Podarunkowy  przekazał Pan Burmistrz. Całą uroczystość uświetniał występ szkolnego chóru „Szpaczki” działającego pod kierownictwem P. Grażyny Papierz. Po zakończonej części artystycznej wszyscy mogli wziąć udział w festynie, popróbować pyszności przygotowanych przez rodziców, pobawić się w dmuchanym zamku czy też wziąć udział w warsztatach, pokazach nowoczesnych zdobyczy techniki, m.in. drukarki 3D i robotów. Wesołym zabawom i serdecznym rozmowom nie było końca. Każdy był szczęśliwy, że mógł wziąć udział w tak ważnym jubileuszu. – red. Jadwiga Rosińska

Podziękowanie

Dyrektor Renata Kilian, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach składają serdeczne podziękowania wszystkim absolwentom, instytucjom i sponsorom oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu Jubileuszu 90 – lecia Szkoły i zorganizowaniu festynu.