Aktualności

Włączenie OSP Opole Lubelskie i OSP Poniatowa – Miasto do KSRG

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją nr III/106 KSRG i Decyzją nr III/107 KSRG z dniem 1 grudnia 2016 r. włączył OSP Poniatowa – Miasto i OSP Opole Lubelskie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W dniu 7 lutego 2017 r. podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Powiatowej PSP
w Opolu Lubelskim akty włączenia jednostek do KSRG zostały wręczone naczelnikowi OSP Opole Lubelskie druhowi Pawłowi Górce oraz naczelnikowi OSP Poniatowa – Miasto druhowi Adrianowi Bieleckiemu. Wręczenia aktów włączenia dokonał Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie bryg. Zenon Pisiewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Marka Gogóła.

W dalszej części apelu odznaczono zasłużonych druhów i druhnę.

OSP Opole Lubelskie i OSP Poniatowa – Miasto to 15 i 16 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu opolskiego włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego.

Na zakończenie wszyscy zebrani gratulowali jednostkom takiego wyróżnienia, pod adresem obu jednostek padały bardzo miłe słowa mówiące o zaangażowaniu i oddaniu druhów służbie pożarniczej.