Aktualności

Projekt „Pracuję u siebie” – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin, poprzez udzielenie 155 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 124 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurach projektu w Lublinie, w Lubartowie oraz w Łukowie.

Biuro projektu w Lublinie: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pokój 204  tel. 81 710 19 00 wew. 3, 516 283 334

Lokalne biuro projektu w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, I p.  tel. 81 463 82 50

Lokalne biuro projektu w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72C, pokój 5  tel. 25 797 20 75