Aktualności

Usuwanie odpadów azbestowych

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, informuję, że termin rozpoczęcia prac planowany jest po 17 września 2018 r. Przedłużający się termin rozpoczęcia realizacji związany jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne na stronie www.azbest.lubelskie.pl