Aktualności

UMOWA NA REWITALIZACJĘ MIASTA PODPISANA

W dniu 19.12.2018 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w obecności Skarbnika Gminy Poniatowa Anny Ruty, podpisał umowę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” dofinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020.

 

W ramach projektu zaplanowano rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową; rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Zostanie także wymienione oświetlenie drogowe od skrzyżowania z drogą wojewódzką z ul. Kraczewicką. Trwają prace związane z remontem kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik. Ponadto, zostaną zrefundowane koszty związane z przebudową ul. Słonecznej oraz wyodrębnienia z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej.

 

Przypominamy, że projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji to 11 378 700,30 zł, dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to 6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.