Aktualności

Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe

W czwartek 27 października 2016 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Możliwości pozyskiwania wsparcia na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej”. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy z terenów Gminy Poniatowa i osoby planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej. Spotkanie otworzył Burmistrz Poniatowej, a poprowadziła je Pani Agata Domżał – kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania, która w wyczerpujący sposób wyjaśniła zasady ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu! Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl i przede wszystkim do aplikowania o środki.