Aktualności

Powiatowe obchody Święta Policji w Opolu Lubelskim

24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy w całym kraju – Święto Policji.

Powiatowe uroczystości Święta Policji zainicjowane zostały już dziś, 12 lipca 2022 r. wręczeniem przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Olgierda Oleksiaka i Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim nadkom. Leszka Wierzejskiego, odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne 36 funkcjonariuszom z powiatu opolskiego.

W wydarzeniu, wśród grona zaproszonych gości m.in. Posła na Sejm RP Sylwestra Tułajewa, przedstawicieli lokalnych samorządów i współpracujących z Policją instytucji, uczestniczył również burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Składamy serdeczne gratulacje osiągnięć zawodowych oraz życzymy wszelkiej pomyślności, dziękując za podejmowany każdego dnia trud i wypełnianie swoich obowiązków dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Opolskiego i gminy Poniatowa, nierzadko wymagających odwagi i wielu wyrzeczeń.

Foto. KPP w Opolu Lubelskim