Aktualności

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dziś, 12 lipca 2022 r., obchodzimy 79. rocznicę zbrodni dokonanej przez niemieckich okupantów na mieszkańcach wsi Miechów w woj. świętokrzyskim. Za pomoc niesioną partyzantom, w ciągu dwóch dni, cała społeczność została wymordowana, a miejscowość spalona. Od 2017 roku, tego dnia, obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – święto państwowe, ustanowione przez Parlament Polski, w hołdzie mieszkańcom polskich wsi, za ich heroiczne poświęcenie w czasie II wojny światowej. Dziś wspominamy mieszkańców wsi, którzy pomagali oddziałom partyzanckim, walczyli w nich, nieśli pomoc osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i przesiedleniem, wspomagali żołnierzy niezłomnych, zaopatrywali w żywność walczące oddziały i mieszkańców miast.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi ponosili ogromne ofiary. Byli rozstrzeliwani, wyrzucani z domostw, pozbawiani dobytku, wywożeni do obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów i na przymusowe roboty.

Cześć Ich pamięci.