Aktualności

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Poniatowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku poz. 19) w sierpniu w Gminie Poniatowa wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Od 1 sierpnia 2017 r. odpady zbierane selektywnie będą dzielone na 4 części: szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego.  Uwaga ! Odpady zmieszane gromadzone będą tylko w pojemnikach koloru szarego.

Gmina Poniatowa zakupiła nowe, estetyczne pojemniki do segregacji odpadów. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji. Przyczyni się to do podniesienia estetyki naszego miasta i obniżenia kosztów utylizacji odpadów, co z kolei wygeneruje oszczędności które Gmina będzie mogła przeznaczyć na przedsięwzięcia  związane z szeroko rozumianą ekologią.

Informujemy, że w przypadku nie stosowania się do zasad segregacji odpadów będziemy zmuszeni do podniesienia opłat !!!

Od nas wszystkich zależy czy Poniatowa będzie postrzegana jako Przyjazne otoczenie !

 

NOWE ZASADY SEGREGACJI W MIEŚCIE:

NOWE ZASADY SEGREGACJI NA WSI:

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW: