Aktualności

Konkurs plastyczny „Tu jest mój Dom, tu jest moja Rodzina…”

Urząd Miejski w Poniatowej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Tu jest mój Dom, tu jest moja Rodzina…” wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Poniatowa.

Celem konkursu jest:

  • uczczenie Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maj), Dnia Matki (26 maj), Międzynarodowego Dnia Dziecka (1 czerwiec) i Dnia Ojca (23 czerwiec),
  • odzwierciedlenie uczuć i więzi rodzinnych dzieci,
  • kształtowanie prawidłowego wizerunku rodziny poprzez wykorzystanie własnej wrażliwości i wyobraźni,
  • ukazanie roli rodziny w życiu dzieci i dorosłych,
  • inspirowanie twórczości artystycznej dzieci,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej,
  • promowanie charakterystycznych miejsc przyjaznych rodzinie z Gminy Poniatowa,
  • promocja Gminy Poniatowa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i krajobrazowo.

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Poniatowa. Podzielony jest na dwie kategorie:

  • Kategoria I – dzieci Oddziałów Przedszkolnych oraz klasy 0-III SP,
  • Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII SP.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana przez dziecko (z Oddziału Przedszkolnego lub Szkoły Podstawowej z Gminy Poniatowa) jedna praca plastyczna, formatu A4 lub A3, dowolną techniką, przestrzenna lub płaska, z wyłączeniem grafiki komputerowej.
Praca powinna przedstawiać rodzinę na tle charakterystycznego miejsca w Gminie Poniatowa, odzwierciedlać uczucia, więzi i wartości prorodzinne.

Terminy konkursu

Konkurs rozpoczyna się 28.05.2021 r. i trwa do dnia 13.06.2021 r.
Uczestnik wykonuje pracę własnoręcznie, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie Konkursu i dostarcza ją do Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, do dnia 13.06.2021 r. do godz. 15.00, wraz z podpisem.


W przypadku pytań  prosimy o kontakt: tel. 81 820 48 36 wew. 16.