Aktualności

40. Rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!” kard. Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński, urodził się 3 sierpnia 1901, zmarł 28 maja 1981, polski duchowny, arcybiskup, kardynał, Prymas Polski. Często określany mianem „Prymasa Tysiąclecia” .
Wyszyński urodził się w Zuzeli nad Bugiem, jego ojciec był organistą w miejscowym kościele. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Warszawie, jednak z powodu wybuchu I wojny światowej kontynuował ją w Łomży.

W latach 1917-1924 uczył się w Seminarium Duchownym (Niższym i Wyższym) we Włocławku. W 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. W późniejszym czasie studiował na KUL’u, gdzie doktoryzował się z prawa kanonicznego.
W czasie II wojny światowej ukrywał się przed gestapo, podczas powstania warszawskiego był kapelanem jednej z grup Armii Krajowej.

Po wojnie Stefan Wyszyński pełnił funkcję rektora seminarium we Włocławku, w 1946 roku został mianowany biskupem, niedługo potem arcybiskupem i prymasem Polski. W 1953 roku Wyszyński dostąpił godności kardynała.
Życiorys Wyszyńskiego jest ściśle powiązany z sytuacją polityczną Polski po II wojnie światowej – jako zwierzchnik polskiego Kościoła prowadził niebezpieczną grę z władzami PRL, wspierał opozycję, stanowczo potępiał władze za tłumienie protestów robotniczych. W latach 50-tych był 4-krotnie internowany.
Działalność Wyszyńskiego zyskiwała niezwykle silny oddźwięk w polskim społeczeństwie.
W latach 60-tych przewodniczył on obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski, był również jednym z inicjatorów głośnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, ze słynnym sformułowaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
W latach 1980-81 był pośrednikiem w rozmowach między Solidarnością a władzami PRL.

Zmarł w 1981 z powodu choroby nowotworowej.

Biografia Wyszyńskiego jest wzorem niezłomnej walki o pokój i sprawiedliwość w oparciu o chrześcijańskie wartości, jest również dowodem niezwykłej roli jaką Kościół Katolicki odegrał w powojennej Polsce.