Aktualności

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie działa niemalże od 25 lat. Uczniami i podopiecznymi placówki są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim dowożona z domów rodzinnych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, która wciąż wzbogaca swoją wiedzę i doskonali warsztat pracy. Personel administracji i obsługi dodatkowo wspomaga pracę zatrudnionych tu nauczycieli. Uczniami lub wychowankami naszej szkoły mogą zostać dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia 25 lat.

Szkoła posiada:

– oddział przedszkolny,

– zespoły edukacyjno-terapeutyczne,

– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym,

– klasy przysposabiające do pracy,

– nauczanie indywidualne oraz wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Udzielamy wsparcia rodzinom naszych uczniów i podopiecznych, zawsze służymy pomocą. Dla uczniów dojeżdżających organizujemy zajęcia świetlicowe od 8:00 do 16:00.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopasować metody i formy pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Duży nacisk kładziemy na usprawnianie ich komunikacji z otoczeniem. Dbając o  rozwój uczniów realizujemy zajęcia wyjazdowe na halę sportową, basen, zajęcia kulinarne w profesjonalnej pracowni gastronomicznej.

Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w życiu społeczności lokalnej i całego regionu. Uczestniczą w zawodach sportowych, przeglądach teatralnych oraz wielu konkursach plastycznych również o zasięgu ogólnopolskim.

Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca ze Stowarzyszeniem Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,Oligus”, którego członkami są pracownicy szkoły. W ramach Stowarzyszenia realizowanych jest wiele projektów, pozyskiwane są środki na wycieczki krajoznawcze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla uczniów. Nasza placówka jest szkołą kameralną. Każdy uczeń znany jest osobiście pracownikowi, znamy ich problemy i potrzeby, mamy częsty kontakt z opiekunami i rodzicami. Tu nikt nie jest anonimowy. Rekrutacja w naszej szkole trwa cały czas.

Zapraszamy mieszkańców Poniatowej do zapoznania się z nasza ofertą.

Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 81 516 24 00.

Link do filmu: https://www.facebook.com/GminaPoniatowa/videos/1172639380213802