Aktualności

ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PONIATOWEJ

Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł wsparcia miesięcznie. Pieniądze trafią bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki tj. Gminy Poniatowa

Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Poniatowej są zobowiązani przekazać do Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej, w terminie do 14 stycznia 2022 r., za pośrednictwem Pani Dyrektor Żłobka Grażyny Długosz-Grecko, oświadczenie zawierające następujące dane:
1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka:
2. imiona, nazwiska i daty urodzenia rodziców, numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu do rodziców

Wzór oświadczenia do pobrania w linku: https://mgzoo.bip.gov.pl/zlobek-miejski-w-poniatowej/dofinansowanie-pobytu-dziecka-w-zlobku.html

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania. Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.
Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Analogicznie jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia

Więcej informacji na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia