Aktualności

Zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów

Dnia 22 lutego 2019 roku w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów z terenu Gminy Poniatowa.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, który powitał gości przybyłych na to spotkanie. Wśród nich znaleźli się: Z-ca Kierownika ARiMR w Opolu Lubelskim Radosław Śpiewak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Aneta Poniatowska, Skarbnik Gminy Anna Ruta, Sekretarz Gminy Witold Szwajgier, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Justyna Kwiatkowska, Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Marzena Wójtowicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Wójcik oraz nowo wybrani sołtysi z terenu Gminy Poniatowa.

Burmistrz Poniatowej wręczył przedstawicielom sołectw zaświadczenia o wyborze na sołtysa oraz dokumenty niezbędne do pracy na rzecz społeczności lokalnej. W dalszej części spotkania głos zabrali: Z-ca Kierownika ARiMR w Opolu Lubelskim przekazując wskazówki nt. możliwości dopłat dla rolników, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy Poniatowa informując o funduszu sołeckim i sprawach podatkowych, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przekazując komunikaty na temat gospodarki odpadami w Gminie oraz programu Czyste Powietrze.

Poniżej – pełen wykaz sołtysów Gminy Poniatowa wybranych na kadencję 2019-2024:

 1. Hysa Rafał – Sołtys sołectwa Dąbrowa Wronowska
 2. Mieczysława Głusiec – Sołtys sołectwa Henin
 3. Borowski Robert – Sołtys sołectwa Kocianów
 4. Gałecki Mirosław – Sołtys sołectwa Kowala Druga
 5. Siłakowicz Paweł – Sołtys sołectwa Kowala Pierwsza
 6. Furtak Wojciech – Sołtys sołectwa Kraczewice Prywatne
 7. Borowska Marzena – Sołtys sołectwa Kraczewice Rządowe
 8. Dobraczyński Rafał – Sołtys sołectwa Leśniczówka
 9. Kręgiel Wiesław – Sołtys sołectwa Młynki
 10. Kobiałka Leszek – Sołtys sołectwa Niezabitów
 11. Czopek Izabela – Sołtys sołectwa Niezabitów Kolonia
 12. Dzierżak Barbara – Sołtys sołectwa Obliźniak
 13. Klocek Grzegorz – Sołtys sołectwa Plizin
 14. Ruta Marcin – Sołtys sołectwa Poniatowa (wieś)
 15. Duro Edward – Sołtys sołectwa Poniatowa Kolonia (I-II)
 16. Leszczyńska Anna – Sołtys sołectwa Poniatowa Kolonia (III-IV)
 17. Kwiatkowski Zbigniew – Sołtys sołectwa Spławy
 18. Powałka Andrzej – Sołtys sołectwa Szczuczki Kolonia
 19. Borowski Andrzej – Sołtys sołectwa Wólka Łubkowska
 20. Oroń Iwona – Sołtys sołectwa Zofianka