Aktualności

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej.