Aktualności

Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP z Gminy Poniatowa

Dzisiaj, tj. 27 października 2022 roku w Kinie Teatr Czyn w Poniatowej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim st. bryg. Sławomir Kowalczyk oraz burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk wręczyli decyzje oraz listy gratulacyjne w związku z przyznaniem świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP z Gminy Poniatowa. Uroczystość poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Poniatowej Jacek Pietraś. Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań druhom emerytom za ich wkład w działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej, jednocześnie przekazując najlepsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia oraz radości w życiu. Łącznie przyznano 69 decyzji. Pan burmistrz oraz Komendant PSP wielokrotnie podkreślali w swoich wypowiedziach, jak ważną rolę w życiu lokalnej społeczności pełni OSP stojąc na straży bezpieczeństwa, ochrony mienia, środowiska oraz przekazywania wiedzy pożarniczej z pokolenia na pokolenie. Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021, poz. 2490), wynosi 200 złotych miesięcznie i wypłacane będzie jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. O prawo do uzyskania świadczenia ratowniczego mogą się ubiegać strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez okres co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Ważne jest, że przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego strażaka ratownika OSP złożony do komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, tj. organu właściwego dla siedziby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należy strażak ratownik OSP. W przypadku strażaków OSP z terenu naszej gminy, wnioski składa się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Dziękujemy pracownikom Komendy Powiatowej za pomoc, wsparcie i obsługę złożonych dotąd wniosków. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim emerytowanych druhom OSP z naszej gminy, wszelkiej pomyślności, zdrowia i uznania społeczności lokalnej za pełnioną służbę.