Aktualności

Umowa na montaż kolektorów słonecznych w Gminie Poniatowa podpisana !

W dniu 05.02.2019 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w towarzystwie Skarbnika Anny Ruty, podpisał umowę na realizację projektu „Eko-energia w Gminie Poniatowa – etap II”, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Prace związane z montażem kolektorów słonecznych rozpoczną się już wiosną.