Aktualności

Termin rozliczenia podatku CIT został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. (dotyczy również KGW)

Termin rozliczenia podatku CIT został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. Rozporządzenie w sprawie przesunięcia terminu składania zeznania podatkowego podpisał Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński.

Przedłużony termin składania rozliczenia podatkowego dotyczy również Kół Gospodyń Wiejskich, które pierwotnie miały rozliczyć się z urzędem skarbowym na druku CIT-8, do 31 marca 2021 roku.

Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe wymagane jest, nawet gdy Koło Gospodyń Wiejskich nie osiągało dochodów.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2021 poz. 571.