Aktualności

Przypominamy o trwającym Strażackim Konkursie Plastycznym – Etap gminny

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY – ETAP GMINNY

Gmina Poniatowa wspólnie z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Poniatowej ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej.

Konkurs ten jest etapem gminnym Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

  • Termin dostarczania prac przez szkoły/instytucje: do 11 grudnia 2020 r.
  • Prace konkursowe (max 5 szt.) dostarcza szkoła/instytucja po wcześniejszym wyłonieniu ich spośród prac wykonanych przez swoich uczniów.
  • Prace dostarczone bez podpisu nauczyciela/przedstawiciela szkoły nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest służba strażacka oczami innych: dzieci i młodzieży.
Dokumenty do pobrania: