Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w Kowali Drugiej

Rozpoczęto prace przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kowala Druga.
Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108030L  na odcinku od km 0+595 do km 1+966 w miejscowości Kowala Druga”.

Zadanie  realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawca:
WOD-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w Kraśniku
ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.