Aktualności

Poprzez edukację promujemy ekologię – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – zakończenie projektu

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej w okresie kwiecień – czerwiec 2022 r. realizowało zadanie pt. „Poprzez edukację promujemy ekologię – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Poniatowej i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. W ramach projektu zorganizowane zostały:1) Akcja sprzątania Ziemi (22 kwietnia 2022 r. );2) konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Poniatowa pod nazwą „Segreguję, nie marnuję” z ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem laureatów i wszystkich uczestników konkursu podczas obchodów Dni Miasta „Poniato-wianki 2022” (termin dostarczania prac do 15 czerwca 2022 r.). Do konkursu zgłoszone zostały łącznie 33 prace plastyczne, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII, a każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek za uczestnictwo. Prace zostały zaprezentowane w formie wystawy na sztalugach i antyramach w namiocie KGW. Nagrody zostały wręczone na scenie dla zwycięzców konkursu przez przewodniczącą KGW w Kowali Pierwszej Agnieszkę Kidę oraz zastępcę burmistrza Poniatowej Anetę Poniatowską;3) event ekologiczny, odbywający się podczas obchodów Dni Miasta – „Poniato-wianki 2022” (19 czerwca 2022 r. ), w ramach którego przeprowadzone zostały:– warsztaty pt. „Segreguję, nie marnuję, odpady ponownie wykorzystuję”, polegające na tworzeniu ozdób, kartek okolicznościowych, świec, zakładek do książek i wielu innych przedmiotów z wykorzystaniem recyklingu surowców wtórnych. Każdy uczestnik warsztatów za uczestnictwo otrzymywał eko-gadżet promujący zadanie (torba lniana, notes, butelka filtrująca);– pogadanka ekologiczna, podczas której można było sprawdzić swoją wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów poprzez dopasowanie wylosowanego odpadu do odpowiedniego pojemnika, pozyskać informację na temat programu „Czyste Powietrze”, wypełnić deklarację CEEB, pozyskać informację na temat PSZOK itp. Każdy uczestnik otrzymywał ulotkę lub magnes na lodówkę z zasadami prawidłowego segregowania odpadów w gminie oraz eko-gadżet promujący zadanie. Ulotki są wysyłane również przez partnera projektu – Urząd Miejski w Poniatowej – do każdego gospodarstwa domowego w gminie Poniatowa, w celu poprawy sytuacji dot. nieprawidłowej segregacji odpadów. Ulotka trafi do blisko 10 000 gospodarstw domowych. Wszystkie ww. działania cieszyły się dużym zainteresowaniem, tak zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników obchodów Dni Miasta „Poniato – wianki 2022”, co pozwoliło na osiągnięcie rezultatów projektu, tj:– ekologicznego: podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, propagowanie właściwych postaw prośrodowiskowych, popularyzacja wiedzy na temat gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie prawidłowej segregacji, recyklingu i upcyklingu;– rzeczowego: 1) zorganizowanie eventu ekologicznego, w ramach którego przeprowadzono warsztaty „Segreguję, nie marnuję, odpady ponownie wykorzystuję”; 2) przeprowadzenie konkursu plastycznego „Segreguję, nie marnuję” wśród dzieci i młodzieży Gminy Poniatowa; 3) organizację akcji sprzątania świata; 4) promocje projektu poprzez odpowiednie oznakowanie nagród, zakupionych materiałów, itp. Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ww. działań. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za udział, a naszym partnerom Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej za wsparcie i pomoc przy realizacji zadania.

11